System zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi

Stosowany w INTROL Automatyka system zgodności z regulacjami prawnymi, umożliwia naszym Klientom, Kontrahentom, Współpracownikom i Pracownikom postępowanie wg jednolitych wiążących zasad. Zależy nam na tym, aby odpowiednio szybko reagować na ewentualne przypadki naruszenia zasad compliance, dlatego udostępniony przez nas spis regulacji umożliwia zgłoszenie sygnałów naruszenia za pomocą różnych kanałów. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi regulacjami:

KODEKS DLA DOSTAWCÓW INTROL

KODEKS ETYKI BIZNESU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ INTROL

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL

KODEKS ETYKI BIZNESU DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL 16.06.2020R.

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 16.06.2020R.

KODEKS ETYKI BIZNESU 16.06.2020R.

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA 16.06.2020R.

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW 16.06.2020R.