Produkty

Produkty

Zobacz
Usługi

Usługi

Zobacz
Realizacje

Realizacje

Zobacz

Detektor gazu SmArtGas 4

SmArtGas 4 jest stacjonarnym detektorem zapewniającym monitoring stężeń gazów niezbezpiecznych poprzez ciągły pomiar dyfuzyjny.

Przeznaczony jest do pracy w strefach zagrożonych wybuchem oraz w trudnych warunkach przemysłowych, gdzie zmiana warunków środowiskowych może wystąpić w szerokim zakresie (wysokie temperatury, korozyjne gazy lub pary, wilgoć i pył).

Czujnik może być wyposażony w nowoczesną głowicę pomiarową („FL, FH”) o bardzo dobrych właściwościach pomiarowych. Dzięki temu czujnik współpracujący z sensorem pelistorowym uzyskał ponad dwukrotnie lepsze czasy reakcji (T90)* stając się tym samym jednym z najszybszych urządzeń - najniższe czasy reakcji.

Detektor serii SmArtGas 4 może zostać wyposażony w dodatkowe zabezpieczenie elementów pomiarowych przed wpływami środowiska (woda, pył) za pomocą membrany teflonowej. Pozwoliło to na osiągnięcie poziomu IP o wartości IP67.

Dodatkowe cechy to:

  • Rozwinięty interfejs podłączeniowy,
  • Zwiększone napięcie zasilania (do 50 V)
  • Wprowadzone mechanizmy redukujące dryfty długoterminowe sensorów katalitycznych

Detektor gazu SmArtGas 4

Centrala systemu detekcji GDS

Centrala Systemu Detekcji GDS jest nowatorskim połączniem centrali detekcyjnej z panelem operatorskim stosowanym dotychczas tylko w dużych, przemysłowych systemach.

Centrala GDS zapewnia monitorowanie stężenia w 8 punktach pomiarowych, archiwizuje wartości mierzone oraz zaistniałe zdarzenia (awarię, przekroczenia progów, przekroczenia okresów kalibracji).

Wartości stężeń rejestrowane przez system mogą zostać odczytane z poziomu panelu operatorskiego (7 dni wstecz ) lub po skopiowaniu ich do komputera można przeglądać je w postaci arkusza kalkulacyjnego.

Centrala wyposażona jest w awaryjne podtrzymanie akumulatorowe zapewniające pracę systemu po zaniku zewnętrznego zasilania. 

System Detekcji GDS dzięki zastosowaniu modułu DRV umożliwia kalibrację poszczególnego detektora nie wyłączając całego systemu. Moduł ten pozwala na zastosowanie zapętlenia magistrali komunikacyjnej zapewniając poprawną pracę systemu w przypadku jej przerwania.

Centrala systemu detekcji GDS

Sygnalizator Optyczno - Akustyczny LTT

Sygnalizator optyczno-akustyczny LTT2 lub LTT4 jest urządzeniem alarmująco-ostrzegawczym dedykowanym do pracy w stacjonarnych systemach detekcji i monitoringu gazów niebezpiecznych.

Dzięki możliwości wysterowania aż 5 niezależnymi sygnałami, może stanowić wiarygodne, czytelne oraz odpowiednio szczegółowe źródło informacji o zagrożeniach występujących na monitorowanym obszarze. Cechą unikalną sygnalizatora jest dodatkowo możliwość informowania o poprawnej pracy urządzeń, które odpowiadają ze jego załączanie, a także monitoring linii, do której jest podłączony.

W LTT4 zastosowano 4 niezależnie konfigurowane i sterowane moduły świetlne z bardzo jasnymi diodami LED oraz moduł akustyczny. Dzięki takiej konstrukcji LTT jest sygnalizatorem bardzo uniwersalnym, który nadaje się do zastosowania nie tylko w systemach detekcji gazów, ale także w systemach alarmowych oraz innych odpowiadających za bezpieczeństwo w obiekcie przemysłowym.

Sygnalizator Optyczno - Akustyczny LTT