Produkty

Produkty

Zobacz
Usługi

Usługi

Zobacz
Realizacje

Realizacje

Zobacz

Zabudowa aparatury AKPiA oraz projektowanie układów pomiarowych.

Zabudowa urządzeń pomiarowych: przepływomierzy, przetworników ciśnienia, temperatury, mętności i innych. Zabudowa może być wykonana na istniejącej instalacji według wytycznych klienta, jak również na podstawie opracowanego przez nas projektu.

Zmierzone przez urządzenia wartości mogą być widoczne na wykonanej przez nas wizualizacji w komputerze PC lub na panelu operatorskim.

W szczególności zajmujemy się pomiarami:

 • Przepływu wody, pary, powietrza
 • Przepływu w kanałach otwartych
 • Poziomu w zbiornikach

Zabudowa aparatury AKPiA oraz projektowanie układów pomiarowych

Zabudowa aparatury AKPiA oraz projektowanie układów pomiarowych

Zabudowa aparatury AKPiA oraz projektowanie układów pomiarowych

Zabudowa aparatury AKPiA oraz projektowanie układów pomiarowych

Układy pomiaru przepływu

Układy pomiaru przepływu w rurociągach zamkniętych.

Realizacja układów pomiaru przepływu od przygotowania projektu po wykonanie:

 • Dla różnych mediów: wody, pary wodnej, gazów, olejów, innych cieczy
 • Dla wszystkich średnic rurociągów

Dobór urządzeń pomiarowych oraz ich integracja z istniejącymi systemami na obiekcie.

Układy pomiaru przepływu

Układy pomiaru przepływu

Realizujemy pomiar przepływu cieczy przy pomocy przepływomierzy

 • Elektromagnetycznych
 • Ultradźwiękowych (bezinwazyjnych)
 • Masowych
 • Wirowych
 • Turbinowych
 • Kryz pomiarowych
 • Rurek spiętrzających

Układy pomiaru przepływu

Układy pomiaru przepływu

Realizujemy pomiar przepływu pary przy pomocy przepływomierzy:

 • Wirowych
 • Kryz pomiarowych
 • Przeliczniki przepływu do wyliczeń energii pary, przepływu masowego, rejestracji danych

Układy pomiaru przepływu

Do pomiaru przepływu gazów stosujemy:

 • Termiczne przepływomierze masowe
 • Kryzy
 • Rurki spiętrzające
 • Przepływomierze z dopuszczeniem w strefie EX

Układy pomiaru przepływu

Przepływy w kanałach otwartych wykonywane są przy pomocy

 • Czujnika prędkości przepływu współpracującego z sondą poziomu (pomiar prędkości za pomocą przepływomierza)
 • Układu sondy poziomu oraz znormalizowanego przelewu mierniczego (pomiar przepływu wyliczana z norm)

Układy pomiaru przepływu

Układy pomiaru poziomu

Układy pomiaru poziomu wypełnienia zbiorników magazynowych na surowce

 • Silosy, zbiorniki zapasowe

Układy pomiaru poziomu zbiorników wodnych, rzek, kanałów otwartych

Układy pomiaru poziomu

Układy pomiaru temperatury i wilgotności

System pomiaru temperatury w silosach zbożowych

System przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji temperatury głównie w zbiornikach do przechowywania ziaren zbóż. Wczesne wykrywanie wzrostu temperatury materiału w silosie i wprowadzenie procedur przeciwdziałania. Zmniejszenie ryzyka wybuchu pyłu lub pożaru na skutek samozagrzewania przechowywanego materiału w silosie spowodowanego zbyt wysoką temperaturą i wilgotnością.

System jest oparty o linowe czujniki temperatury. Liny składają się z przewodu pomiarowego umieszczonego w stalowym pancerzu i czujników pomiarowych zamontowanych co 1,2 lub 3 metry. Lina może mieć długość do 60 m.

Dane z czujników temperatury mogą być wyświetlane i rejestrowane na panelach operatorskich, komputerowych systemach wizualizacji itp. IA oferuje kompleksowe wykonanie systemu linowego pomiaru temperatury (dobór - projekt - montaż) dostosowanego do potrzeb klienta.

Układy pomiaru temperatury

System IceSpy Notion Lite

IceSpy Notion Lite to system rejestracji temperatury przeznaczony do monitoringu pomieszczeń i urządzeń chłodniczych. Główną zaletą tego systemu jest maksymalne uproszczenie instalacji i konfiguracji urządzenia. “Kup, uruchom i zapomnij o tym” to hasło przewodnie tego systemu.

Architektura systemu prezentuje się w sposób następujący:

 • Bateryjne sensory z nadajnikiem radiowym pomiaru temperatury

lub monitoringu otwarcia drzwi

 • Radiowy odbiornik danych z złączem ethernet
 • Opcjonalnie moduł GPRS

Główne cechy systemu:

 • Obsługa do 10 nadajników radiowych
 • Brak potrzeby dedykowanego komputera czy instalacji oprogramowania
 • Możliwość pracy w lokalnym Wifi
 • Baterie z możliwością wymiany przez użytkownika
 • Praca z sensorami temperatury i otwarcia drzwi
 • Czujnik temperatury może być umieszczony na przewodzie
 • System zapewnia obliczanie temperatury MKT

Dane rejestrowane są w "chmurze" na zewnętrznym serwerze do których użytkownik otrzymuje dostęp poprzez przeglądarkę www z dowolnego komputera, także urządzeń przenośnych. Dane strzeżone są hasłem z możliwością ustawienia kilku użytkowników. Po zalogowaniu do systemu i dodaniu sensorów pomiarowych jakie chcemy rejestrować użytkownik otrzymuje informację o bieżących wynikach pomiarowych, aktualnym stanie baterii nadajników, ewentualnych stanach alarmowych. Możliwy jest oczywiście przegląd danych archiwalnych i ich wydruk.

Układy pomiaru temperatury

System Synergy

Radiowy system monitoringu warunków środowiskowych zawierający czujniki wilgotności, temperatury, temperatury o podwyższonej dokładności, temperatury z czujnikiem na przewodzie, różnicy ciśnień oraz czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi.

Układ zamknięty zapewniający zgodność z wymaganiami przemysłu farmaceutycznego.

Natychmiastowe powiadomienia systemowe, e-mail i SMS.

Generowanie zautomatyzowanych raportów.

Dostęp do informacji poprzez lokalny komputer, sieć firmową lub internet.

Zastosowanie do wymagających warunków środowiskowych takich jak: lodówki (2 - 8°C); zamrażalki (-80°C); komory kriogeniczne (-200°C); inkubatory laboratoryjne, pomieszczenia czyste, systemy uzdatniania powietrza, dygestoria, magazyny biomedyczne i inne.

Możliwe jest zastosowanie czujników o dokładności 0,1°C.

System ma niespotykany zasięg radiowy - 3 km (zapewnia doskonały zasięg w trudnych miejscach)

Oferujemy pomoc w zbudowaniu szyfrowanej infrastruktury IT - jeżeli będzie potrzebna.Oferowany system pomiarowy pozwala na zminimalizowanie kosztów ponoszonych w cyklu życia systemu poprzez:

 • Wykorzystanie wymiennych precyzyjnych przetworników temperatury i wilgotności (łatwe wzorcowania i ewentualne wymiany urządzeń)
 • Proste procedury wymiany baterii (możliwość przeprowadzania przez służby użytkownika)rozwiązanie sprawdzone i gwarantujące długi cykl życia (system obecny na rynku ponad 20 lat)

Układy pomiaru temperatury

Układy pomiaru ciśnieniamediów technologicznych:

 • Wody, pary wodnej, sprężonego powietrza, inne gazy i ciecze

Kompensacja wartości przepływu objętościowego

Pomiar poziomu wypełnienia zbiornika

Układy pomiaru ciśnienia mediów technologicznych

Układ Pomiaru fizykochemicznego

 • Pomiar gęstości
 • Pomiar mętność
 • Pomiar stężenia

Układ Pomiaru fizykochemicznego

Układ Pomiaru fizykochemicznego

Układy Pomocnicze

Próbopobieraki

Pobór próbki cieczy z instalacji w celu kontroli jakościowej i sprawdzenia parametrów. Realizacja z zapewnieniem bezpieczeństwa dla obsługi na mediach:

 • Gorących
 • Przesyłanych pod wysokim ciśnieniem

Instalacje ogrzewania rurociągów i rurek impulsowych

Zwiększanie niezawodności układów pomiaru przepływu i zapobieganie zamarzaniu rurek impulsowych dla pomiarów kryzowych za pomocą układu automatycznego ogrzewania po spadku temperatury poniżej wyznaczonego poziomu.

Możliwość pracy w układach przedmuchiwanych parą dzięki wysokiej odporności temperaturowej.

Układy Pomocnicze

Sprawdzanie pomiaru przepływu przepływomierzem bezinwazyjnym

Rurociągach (do DN 2000) bez konieczności ingerencji w układ.

Przepływomierze bezinwazyjne zaopatrzone są w sondy, które za pomocą ultradźwięków wyliczają przepływ z dokładnością do 1%.
Korzyści:

 • Weryfikację zabudowanych urządzeń pomiarowych
 • Sprawdzenie poprawności technologii
 • Sprawdzenie wydajności pomp
 • Zbadanie szczelności zasuw i zaworów
 • Określenie zużycia mediów

Sprawdzanie pomiaru przepływu przepływomierzem bez inwazyjnym

Sprawdzenie urządzeń pomiarowych u klienta

Weryfikujemy za pomocą wysokiej jakości wzorca:

 • Przetworniki ciśnienia
 • Przetworniki różnicy ciśnień
 • Przetworniki temperatury

Sprawdzamy poprawności sygnałów wyjść analogowych

Sprawdzenie odbywa się na obiekcie, wraz z demontażem i ponownym montażem urządzenia, co skraca czas usługi do minimum.

Sprawdzenie urządzeń pomiarowych u klienta

Sprawdzenie urządzeń pomiarowych u klienta

Wzorcowanie urządzeń pomiarowych w Akredytowanym Laboratorium w siedzibie Introl

Dzięki wysokiej klasie nowoczesnym przyrządom pomiarowym laboratorium wykonuje najbardziej dokładne pomiary, zgodnie z przejętymi metodami krajowymi i międzynarodowymi. Jakość prowadzonych pomiarów została wielokrotnie potwierdzona w szeregu porównań międzylaboratoryjnych, podczas których Laboratorium Pomiarowe Introl uzyskiwało zawsze bardzo dobre wyniki.

Wzorcowanie urządzeń pomiarowych w Akredytowanym Laboratoriumw siedzibie Introl

Spawanie światłowodów

Wykonujemy spawanie światłowodów jednomodowych i wielomodowych w nowych oraz w istniejących instalacjach w ramach napraw.

Spawamy włókna stosowane w sieciach metropolitalnych, LAN oraz FTTx; światłowody SM (G.652, G.657 A1, G.657 A2), MM (G.651), DSF (G.653), Cut-Off Shifted (G.654), NZD (G.655), (BIF/UBIF (G.657B3).

Do spawania wykorzystujemy jedną z najnowszych i najwydajniejszych spawarek do światłowodów japońskiej firmy Furukawa FITEL S179, która posiada rzeczywiste centrowanie do rdzenia, zapewnia szybkie, precyzyjne i pewne połączenia spawanych włókien nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Spawanie światłowodów

Pomiary reflektometryczne

Dzięki optycznemu reflektometrowi DEVISER serii AE3100 wykonujemy pomiary torów światłowodowych. Wykonujemy pomiary punkt-punkt oraz pomiary topologii sieci ze splitterami używanymi w FTTH. Wynik pomiaru udostępniamy w formie pdf.

Pomiary reflektometryczne

Pomiary i certyfikacja miedzianych przewodów ethernetowych

Oferujemy testy połączeń miedzianych do 3000 MHz – zgodne z wymogami norm ANSI/TIA, ISO/IEC.

Certyfikujemy połączenia UTP/STP Cat5e/6/6A/7/7A/8.2/8.1 od panelu krosowego do wyjścia w obszarze roboczym. Wynik pomiaru generowany jest do pdf.

Usługę wykonujemy Miernikiem do Certyfikacji LanTEK IV.

Pomiary i certyfikacja miedzianych przewodów ethernetowych