Produkty

Produkty

Zobacz
Usługi

Usługi

Zobacz
Realizacje

Realizacje

Zobacz

Modernizacja pompowni wody użytkowej

Dostawa i uruchomienie Przemiennika częstotliwości PowerFlex 7000 93A / 6kV wraz ze wsparciem na etapie projektowania w zakresie przemiennika dla układu płynnej regulacji wydajności zespołu pompowego 6kV 740 kW w pompowni II st. Ujęcia Wody

Dzięki dobrej, wieloletniej współpracy Introl Automatyka z firmą Rockwell Automation udało się sprostać trudnej sytuacji związanej z dostępnością części i urządzeń na rynku i zrealizować kompletny projekt od zamówienia do uruchomienia w niespełna 4 miesiące. W zakresie inwestycji było wsparcie na etapie projektowania układu w zakresie napędu pompy, dostawa wraz z uruchomieniem przemiennika częstotliwości średniego napięcia 740kW, 6kV PowerFlex 7000 firmy Rockwell Automation. W tym projekcie wykorzystany został istniejący, ponad 30-to letni silnik pierścieniowy. Było to możliwe dzięki modyfikacji konstrukcji silnika, która polegała na zwarciu pierścieni. Modernizacja układu pompowego pozwoliła osiągnąć płynną regulację przepływu wody, oraz w znacznym stopniu ograniczyć zużycie energii elektrycznej.

Zakres realizowanych prac:

 • Wsparcie techniczne na etapie projektowania w zakresie wdrożenia przemiennika częstotliwości (w topologii falownika prądowego)
 • Dostawa przemiennika częstotliwości średniego napięcia PowerFlex 7000 93A, 6kV firmy Rockwell Automation
 • Sprawdzenia i pomiary pomontażowe
 • Uruchomienie systemu napędowego przez certyfikowanych inżynierów Introl Automatyka (bez udziału producenta)
 • Udział w rozruchach i optymalizacji pracy układu pompowego

Eti Bakir A.Ş. Gold mine Tereksay, Kirgistan

Uruchomienie Soft Startu 1562F SMC-50 w kopalni złota w Terek-Say, Kirgistan

Dobra współpraca i relacja z klientem zaowocowała kolejnym zleceniem na rzecz producenta urządzeń napędowych średniego napięcia firmy Rockwell Automation. Jeden z naszych inżynierów podczas tego projektu odwiedził kopalnię złota w górach odległego Kirgistanu. Zlecenie dotyczyło uruchomienia układu łagodnego rozruchu (soft startu) serii 1562F opartego na module SMC-50, zasilającego silnik o mocy 3800kW, 6,3kV. Tak skonstruowany układ napędowy podłączony był do młyna kulowego

Zakres realizowanych prac:

 • Weryfikacja instalacji mechanicznej i elektrycznej soft startu w miejscu zainstalowania
 • Próby funkcjonalne soft startu z systemem DCS
 • Próby ruchowe przy rozsprzęglonym silniku

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

Dostawa i uruchomienie przemienników 6 kV na bloku 4 w Elektrowni Połaniec wraz z układami by-pass oraz częściami zamiennymi. Inwestycja realizowana w ramach programu „Bloki 200+”

Zadanie obejmowało instalację przemienników średniego napięcia PowerFlex 7000 (typu prądowego) w ramach modernizacji istniejącego zasilania silników wentylatorów spalin i podmuchu. Wraz z przemiennikami dostarczono dedykowane rozdzielnice zasilające oraz bypass umożliwiające przełączenie układu na zasilanie bezpośrednie i sterowanie przepływem poprzez zmianę położenia kierownic. Zastosowanie przemienników umożliwiających głęboką regulację pracy wentylatorów ma na celu zwiększenie elastyczności bloku, aby mógł lepiej reagować na wahania mocy wytwarzanej przez odnawialne źródła energii. Zwiększenie elastyczności systemu elektroenergetycznego jest jednym z głównych założeń programu „Bloki 200+”, w ramach którego realizowana była ta inwestycja.

Zakres realizowanych prac:

 • Wsparcie techniczne na etapie projektu w zakresie dostarczanych urządzeń
 • Dostawa czterech przemienników częstotliwości PowerFlex 7000 (2 x 120A/850kW i 2 x 160A/1250kW) wraz z rozdzielnicami zasilającymi i bypass, 6kV firmy Rockwell Automation
 • Uruchomienie oraz optymalizacja pracy dostarczonych urządzeń
 • Dostawa kompletnej dokumentacji powykonawczej w zmodernizowanym zakresie
 • Szkolenia z obsługi i eksploatacji

Termomeccanica Pompe S.p.A. La Spezia, Włochy

Uruchomienie PowerFlex 7000 i uczestnictwo w próbach z udziałem klienta końcowego w stacji prób pomp TMP La Spezia, Włochy

Śródziemnomorskie kraje to jedna z popularnych destynacji wypoczynkowych, jednak dla naszych inżynierów, tym razem wizyta na włoskim wybrzeżu związana była z obowiązkami służbowymi. Zakres usług obejmował uruchomienie przemiennika PowerFlex 7000 wraz z rozdzielnicą zasilającą typu 1512AD. Urządzenia skojarzone były w układzie z silnikiem i pompą wody zasilającej. Serwisant Introl Automatyka, odpowiedzialny był również za przeprowadzenie testów z udziałem użytkownika końcowego, mających na celu potwierdzenie parametrów gwarantowanych układu. Zlecenie dotyczyło uruchomienia i testów jednego z dwóch bliźniaczych układów z wykorzystaniem przemiennika prądowego PowerFlex 7000 do zasilania silnika o mocy 2520kW, 6kV.

Zakres realizowanych prac:

 • Weryfikacja instalacji mechanicznej i elektrycznej przemienników w stacji prób
 • Próby funkcjonalne układu
 • Próby funkcjonalne układu
 • Próby technologiczne układu przemiennik-silnik-pompa

Eti Bakir A.Ş. Copper Electrolysis Plant Samsun, Turcja

Uruchomienie dwóch (2) Soft Startów 1562F SMC-50 w zakładzie elektrolizy miedzi Eti Bakir w Samsun, Turcja

Po raz kolejny mieliśmy możliwość wsparcia producenta urządzeń napędowych średniego napięcia firmy Rockwell Automation w uruchomieniu. Tym razem nasz inżynier był odpowiedzialny za rozruch dwóch układów kompresorów w zakładzie elektrolizy miedzi w mieście Samsun w Turcji. Zlecenie dotyczyło uruchomienia dwóch układów łagodnego rozruchu serii 1562F opartych na modułach SMC-50, zasilających silniki o mocy 1600kW, 6,3kV

Zakres realizowanych prac:

 • Weryfikacja instalacji mechanicznej i elektrycznej soft startów w miejscu docelowym
 • Próby funkcjonalne układów łagodnego rozruchu
 • Próby ruchowe przy rozsprzęglonych silnikach
 • Częściowy rozruch technologiczny kompresorów

Irish Water Ringsend Main Lift Pump Station, Irlandia

Uruchomienie dwóch z sześciu przemienników częstotliwości PowerFlex 6000 w przepompowni Irish Water w Dublinie

Firma Introl Automatyka brała udział w ostatniej fazie projektu modernizacji głównej przepompowni w Dublinie. Ostatni etap obejmował uruchomienie dwóch kolejnych pomp o mocy 630kW / 3.3kV, napędzanych przez przemienniki częstotliwości PowerFlex 6000 firmy Rockwell Automation. Realizacja tego projektu doprowadzi do znacznej redukcji zużycia energii, oszczędzając prawie 3 miliony kWh/rok i zmniejszy emisję CO2 z przepompowni o 2270 t/rok. Prace zmniejszą również ryzyko awarii na obiekcie, jak również ochronią Dublin przed przyszłymi powodziami.

Zakres realizowanych prac:

 • Weryfikacja instalacji i posadowienia przemienników w miejscu docelowym
 • Próby funkcjonalne przemienników z systemem nadrzędnym DCS
 • Próby ruchowe przy rozsprzęglonych silnikach
 • Pełny rozruch technologiczny z częściowym obciążeniem
 • Udział w odbiorach końcowych (SAT)

Al Dur IWPP (Independent Water and Power Project), Bahrajn

Uruchomienie 4-ech przemienników częstotliwości PowerFlex 6000 w zakładzie odsalania Al Dur 2 IWPP w Bahrajnie.

Jednym z wielu naszych obszarów działań jest kompleksowe wsparcie producenta przemienników częstotliwości firmy Rockwell Automation w uruchomieniach w rejonie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Nie inaczej było w tym przypadku. Zlecenie dotyczyło uruchomienia 4-ech z 14-stu przemienników częstotliwości średniego napięcia w topologii falownika napięciowego PowerFlex 6000 2835kW, 6kV w Al Dur w Bahrajnie. Zainstalowane przemienniki częstotliwości służą do zasilania wysokociśnieniowych pomp wody morskiej.

Zakres realizowanych prac:

 • Weryfikacja instalacji mechanicznej i elektrycznej przemienników w miejscu docelowym
 • Próby funkcjonalne przemienników z systemem nadrzędnym DCS
 • Próby ruchowe przy rozsprzęglonych silnikach (solo run test)
 • Częściowy rozruch technologiczny z obciążeniem

PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Dostawa i uruchomienie pięciu przemienników częstotliwości PowerFlex 7000 1000kW, 6kV do regulacji prędkości obrotowej przenośników taśmowych Magistrali Węglowej MW-1. 

W 2015 roku jako pierwsi w Polsce wykonaliśmy innowacyjną aplikację regulacji prędkości obrotowej przenośników taśmowych na bazie przemienników częstotliwości średniego napięcia.

Po zaledwie 4-ech latach, satysfakcjonujący efekt ekonomiczno-środowiskowy przyczynił się do realizacji równoległej Magistrali Węglowej MW-1 w 2020 roku. W tego typu aplikacjach najistotniejsze są korzyści środowiskowe, płynące z możliwości regulacji prędkości taśmy, polegające na zmniejszeniu hałasu oraz zapylenia. Dzięki łagodnemu rozruchowi oraz łagodnemu zatrzymaniu przenośnika zmniejszają się również przeciążenia mechaniczne układu.

Zakres prac Introl Automatyka obejmował dostawę wraz z uruchomieniem pięciu przemienników częstotliwości średniego napięcia 1000kW,  6kV PowerFlex 7000 firmy Rockwell Automation przystosowanych do ciężkiego reżimu pracy (wykonanie Heavy-Duty z przeciążeniem 150%). Dwa pojedyncze przemienniki posłużyły do zasilania napędów przenośników MW-1.1 i MW-1.2, natomiast trzy przemienniki częstotliwości kontrolowane przez sterownik ControlLogix (Allen-Bradley) posłużyły jako napędy wspólnie pracujące na jednym obciążeniu – przenośniku MW-1.3. Dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów sterowania możliwe jest odstawienie jednego z przemienników i kontynuowanie pracy przenośnika MW-1.3 ze zredukowanym obciążeniem, przyczyniając się do zwiększenia niezawodności pracy układu technologicznego.

Zakres realizowanych prac:

 • Wsparcie techniczne na etapie projektowania w zakresie wdrożenia przemienników częstotliwości (w topologii falownika prądowego)
 • Dostawa oraz nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem 5-ciu przemienników częstotliwości PowerFlex 7000 140A, 6kV w wykonaniu Heavy-Duty (150% przeciążenia)
 • Wsparcie techniczne na etapie instalacji i podłączenia przemienników
 • Sprawdzenia i pomiary pomontażowe
 • Uruchomienie systemów napędowych przez certyfikowanych inżynierów Introl Automatyka (bez udziału producenta) w dwóch rodzajach aplikacji:
  - Dla przenośników taśmowych MW-1.1 oraz MW-1.2 napędzanych za pomocą niezależnych przemienników częstotliwości PowerFlex 7000
  - Dla przenośnika taśmowego MW-1.3 napędzanego za pomocą trzech przemienników częstotliwości  PowerFlex 7000  do współdzielenia  jednego  obciążenia w  konfiguracji 1 x ‘Master’ + 2 x ‘Slave’. Układ sterowania oparty na platformie sprzętowej ControlLogix marki Allen-Bradley. Zaawansowane algorytmy sterowania umożliwiają pracę ze zredukowanym obciążeniem przy odstawieniu jednego z trzech napędów
 • Udział w rozruchach i odbiorze z Inwestorem kompletnej Magistrali Węglowej MW-1
 • Dokumentacja powykonawcza oraz pakiet szkoleń eksploatacyjnych dla Inwestora

PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Dostawa przemiennika częstotliwości PowerFlex 7000 1000kW, 6kV do regulacji prędkości obrotowej przenośnika taśmowego TZ-2.4.

Introl Automatyka z powodzeniem podejmuje się prac na instalacjach o statusie krytycznym, co wiąże się z napiętym harmonogramem realizacji i pracą pod presją czasu. Jedną z takich realizacji była modernizacja układu napędowego przenośnika taśmowego TZ-2.4 w kopalni węgla brunatnego Turów.

W ramach zadania była dostawa wraz z uruchomieniem przemiennika częstotliwości średniego napięcia 1000kW, 6kV PowerFlex 7000 firmy Rockwell Automation o zwiększonej przeciążalności 150% (Heavy-Duty) przystosowanego do ciężkiego reżimu pracy. Modernizacja układu napędowego przenośnika TZ-2.4 miała na celu zmniejszenie hałasu oraz zapylenia poprzez umożliwienie regulacji prędkości obrotowej silnika napędowego. Dzięki zastosowaniu przemiennika częstotliwości zostały zmniejszone również przeciążenia mechaniczne układu powstające podczas rozruchu przenośnika.

Przenośnik taśmowy TZ-2.4 stanowi jedną z głównych dróg transportu węgla do Elektrowni Turów, stąd istotną kwestią dla Użytkownika było zminimalizowanie czasu przestoju. Sprawna realizacja, a przede wszystkim duże doświadczenie naszych inżynierów przyczyniło się do uruchomienia i rozruchu układu technologicznego zgodnie z napiętym harmonogramem

Zakres realizowanych prac:

 • Wsparcie techniczne na etapie projektowania w zakresie wdrożenia przemiennika częstotliwości (w topologii falownika prądowego)
 • Dostawa  przemiennika  częstotliwości  średniego  napięcia  PowerFlex 7000  140A,  6kV  w wykonaniu Heavy-Duty (150% przeciążenia) firmy Rockwell Automation
 • Nadzór nad załadunkiem, rozładunkiem i montażem przemiennika w kontenerze technicznym
 • Sprawdzenia i pomiary pomontażowe
 • Uruchomienie systemu napędowego przez certyfikowanych inżynierów Introl Automatyka (bez udziału producenta)
 • Udział w rozruchach i odbiorze końcowym z Inwestorem przenośnika taśmowego TZ-2.4

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Serwis prewencyjny przemienników częstotliwości 6 kV po 5-ciu latach eksploatacji w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

Szkolenia eksploatacyjne i ciągłe wsparcie klienta przez firmę Introl Automatyka podwyższa świadomość użytkowników co do istoty działań prewencyjnych, celem zminimalizowania nieplanowanych przestojów urządzeń.

Wsparcie techniczne klienta w bieżącej eksploatacji oraz w pracach związanych z rozwojem systemu przyczynia się do optymalizacji pracy urządzeń niezbędnej do poprawnej pracy układów technologicznych.

Użytkownik zdecydował się na zaplanowane odstawienie przemienników częstotliwości średniego napięcia PowerFlex7000 firmy Rockwell Automation w celu wymiany wyeksploatowanych podzespołów (zasilacze i wentylatory). Działania prewencyjne miały miejsce po 6-ciu latach eksploatacji (około 50 000 przepracowanych godzin), zgodnie z rekomendacjami producenta przemiennika PF7000L zawartymi w harmonogramie przeglądów w DTR urządzenia. Przedmiotowe napędy o mocy 3400kW, 6kV każdy, chłodzone cieczą, zasilają wentylatory spalin na bloku 4.

Zakres realizowanych prac:

 • Analiza dokumentacji przemienników, oraz współpraca z Użytkownikiem w celu wspólnego wytypowania rekomendowanych komponentów do wymiany
 • Dostawa części zamiennych – zasilacze i wentylatory
 • Demontaż wyeksploatowanych komponentów przemienników i montaż nowych
 • Uczestnictwo w uruchomieniu przemienników, oraz obserwacja parametrów pracy po przeprowadzonych czynnościach
 • Sporządzenie raportów z przeprowadzonych prac

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

Przegląd dwóch przemienników częstotliwości PowerFlex 7000 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Wsparcie klienta w ciągu całego cyklu życia urządzenia przez firmę Introl Automatyka podwyższa świadomość użytkowników co do istoty działań prewencyjnych celem zminimalizowania niedyspozycyjności urządzeń. Introl Automatyka jako certyfikowany partner firmy Rockwell Automation w programie RcSI (Recognized System Integrator) świadczy usługi w zakresie urządzeń napędowych średniego napięcia w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. Doceniając nasze kompetencje klient zlecił nam wykonanie przeglądu okresowego dwóch przemienników częstotliwości średniego napięcia PowerFlex 7000 1048kW, 6kV zasilających wentylatory pracujące w Instalacji Odsiarczania Spalin NID1 i NID2. Przegląd wykonany zgodnie z wytycznymi producenta przemienników PF7000 zawartymi w harmonogramie przeglądów w DTR urządzeń oraz dodatkowymi wytycznymi Użytkownika.

Zakres realizowanych prac:

 • Archiwizacja nastaw parametrów przemienników, analiza kolejki błędów i alarmów pod kątem potencjalnych problemów z przemiennikami podczas eksploatacji
 • Inspekcja wizualna przemienników pod kątem luźnych połączeń, śladów korozji, przegrzania
 • Czyszczenie filtrów powietrza i wnętrza przemienników
 • Pomiar rezystancji izolacji przemienników
 • Pomiar obwodów tłumiących tyrystorów w części prostownika oraz falownika
 • Pomiar wartości napięcia zasilającego oraz wszystkich zasilaczy w obwodach sterowniczych
 • Udział w rozruchu przemienników po przeprowadzonych pracach
 • Sporządzenie szczegółowych raportów z przeprowadzonych prac

Southern Mining Factory - Krzywy Róg, Ukraina

Uruchomienie 4-ech przemienników częstotliwości PowerFlex 6000.

Introl Automatyka jako certyfikowany partner firmy Rockwell Automation w programie RcSI (Recognized System Integrator) świadczy usługi w zakresie urządzeń napędowych średniego napięcia nie tylko dla swoich bezpośrednich klientów i odbiorców, ale również dla producenta urządzeń. Przykładem mogą być poniższe prace uruchomieniowe, które realizowane były na zlecenie firmy Rockwell Automation. Zlecenie dotyczyło uruchomienia 4-ech przemienników częstotliwości średniego napięcia w topologii falownika napięciowego PowerFlex 6000 2000kW, 6kV w Krzywym Rogu na Ukrainie. Zainstalowane przemienniki częstotliwości służą do zasilania pomp szlamu w przepompowni obsługującej kopalnię odkrywkową rud żelaza.

Zakres realizowanych prac:

 • Weryfikacja instalacji i posadowienia przemienników w miejscu docelowym
 • Wymiana niesprawnych elementów przemiennika, uszkodzonych na skutek nieprawidłowego przechowywania przemienników
 • Próby funkcjonalne przemienników z systemem nadrzędnym DCS
 • Próby ruchowe przy rozsprzęglonych silnikach
 • Pełny rozruch technologiczny z częściowym obciążeniem

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Przegląd okresowy czternastu przemienników częstotliwości 6kV typu PowerFlex 7000 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

W przypadku firmy Introl Automatyka, wsparcie klienta nie kończy się wraz z końcem gwarancji na dostarczone urządzenia i instalacje. Obsługujemy kompleksowo naszych klientów również w okresie pogwarancyjnym, zapewniając szybkie czasy reakcji i napraw, wsparcie techniczne oraz pakiety szkoleń.

W Elektrowni Turów na dzień realizacji pracowało 14 przemienników częstotliwości średniego napięcia PowerFlex 7000, a 5 kolejnych było w trakcie uruchamiania. Kompleksowy przegląd okresowy wszystkich pracujących w Elektrowni napędów średniego napięcia został powierzony naszej firmie. W ramach zadania zostały wykonane przeglądy następujących przemienników:

2 przemienniki ramy B – chłodzone powietrzem, które ukończyły 5. rok eksploatacji, dodatkowo poza przeglądem dokonano wymiany wyeksploatowanych komponentów rekomendowanych w DTR urządzenia

2 przemienniki ramy B – chłodzone powietrzem, które ukończyły 3. rok eksploatacji

4 przemienniki ramy A – chłodzone powietrzem, które ukończyły 3. rok eksploatacji

6 przemienników ramy C – chłodzone cieczą, które ukończyły 3. rok eksploatacji, dodatkowo dokonano wymiany czynnika chłodniczego

Zakres i rodzaj czynności serwisowych, ściśle określony w DTR urządzenia, jest powiązany z wielkością i mocą przemiennika (rama A, rama B lub rama C) oraz czasem jego eksploatacji. Ze względu na rozbudowaną infrastrukturę Użytkownika, składającą się z wszystkich typów PowerFlex 7000, istotne było aby wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie w zakresie układów napędowych potwierdzone certyfikatami programu partnerskiego RcSI firmy Rockwell Automation, gwarantujące najwyższą jakość świadczonych usług.

Zakres realizowanych prac:

Zakres zgodny z Harmonogram Przeglądów Prewencyjnych wynikający z dokumentacji techniczno-ruchowej producenta przemienników Powerflex7000 firmy Rockwell Automation.

Alrosa Mining "Processing Plant no. 12" Udacznyj (Jakucja), Rosja

Uruchomienie 10-ciu przemienników częstotliwości PowerFlex 6000 w odkrywkowej kopalni diamentów w Udacznyj na Syberii, Rosja.

Introl Automatyka jako certyfikowany integrator systemów Rockwell Automation w programie RcSI (Recognized System Integrator) niejednokrotnie wspierał producenta urządzeń napędowych średniego napięcia w pracach uruchomieniowych w różnych zakątkach świata. W tym przypadku prace były realizowane wspólnie z międzynarodową grupą inżynierów Rockwell Automation w kopalni diamentów w Rosji, obwodzie Jakuckim w mieście Udacznyj. Prace dotyczyły uruchomienia 10-ciu przemienników częstotliwości średniego napięcia w topologii falownika napięciowego PowerFlex 6000 o zakresach mocy od 500kW do 1000kW i napięciu zasilania 6kV. Zainstalowane przemienniki częstotliwości służą do zasilania pomp czystej wody oraz szlamu w instalacji będącej częścią infrastruktury odkrywkowej kopalni diamentów.

Zakres realizowanych prac:

 • Weryfikacja instalacji i posadowienia przemienników w miejscu docelowym
 • Próby funkcjonalne przemienników z systemem nadrzędnym DCS
 • Próby ruchowe przy rozsprzęglonych silnikach
 • Pełny rozruch technologiczny z częściowym obciążeniem

Otwarta w 1982 roku kopalnia w Udacznyj jest jedną z największych odkrywek na świecie – wyrobisko jest długie na 1600 m, szerokie na 1200 m i głębokie na ponad 600 m. Jest to drugi co do wielkości krater odkrywkowej kopalni diamentów na świecie i zarazem jedno z największych złóż tego drogocennego kruszcu. Potężna głębokość krateru powoduje, że tworzą się nad nim silne wiry powietrzne, uniemożliwiające latanie helikopterami nad obszarem wyrobiska.

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Modernizacja układu regulacji wentylatorów spalin na bloku 1 w zakresie dostawy i montażu przemienników częstotliwości 6kV w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

Kompleksowo wykonana modernizacja istniejącego, bezpośredniego zasilania silników wentylatorów spalin, z wykorzystaniem przemienników średniego napięcia PowerFlex 7000 (typu prądowego). W aplikacji pozostawiono (bez modernizacji) istniejące silniki o mocy 2600kW każdy, napędzające wentylatory spalin. Jest to zastosowanie największych z typoszeregu jednostek chłodzonych powietrzem w ramie typu B, o wyjściowym prądzie znamionowym 302A, gdzie prąd dławika DC osiąga wartość rzędu 400A.

Ze względu na znaczne w Elektrowni ograniczenia miejsca do posadowienia urządzeń zakres prac obejmował dostawę zewnętrznej stacji kontenerowej. W stacji zabudowano m.in. przemienniki częstotliwości średniego napięcia, rozdzielnice obejściowe bypass do przemienników, rozdzielnicę potrzeb własnych 400V, układ chłodzenia o mocy chłodniczej 196kW. Zakres zadania obejmował wszelkie prace elektryczne związane z modernizacją, w tym okablowanie siłowe SN i nN, wraz z oprzewodowaniem sygnałowym.  

Modernizacja miała na celu zmniejszenie energii poboru potrzeb własnych bloku, zmniejszenie hałasu generowanego przez układ wyprowadzenia spalin, podniesienie jakości i zakresu regulacji oraz umożliwienie hamowania i zatrzymania wentylatora w stanach awaryjnych oraz w trakcie regulacji.

Zakres realizowanych prac:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej w modernizowanym zakresie
 • dostawa zewnętrznej stacji kontenerowej do zabudowy urządzeń: przemienniki częstotliwości średniego napięcia, rozdzielnice obejściowe bypass średniego napięcia, rozdzielnica potrzeb własnych 400V, układ chłodzenia o mocy chłodniczej 196kW.
 • dostawa dwóch przemienników częstotliwości PowerFlex 7000 (typu prądowego) 302A, 6kV firmy Rockwell Automation
 • roboty budowlane, prace montażowe, instalacje elektryczne
 • wytyczne do algorytmów sterowania
 • uruchomienie oraz optymalizacja pracy urządzeń w układzie wentylator spalin – przemiennik częstotliwości
 • uczestnictwo inżynierów Introl Automatyka w rozruchach całego bloku po modernizacji oraz podczas prób i istotnych zdarzeń rozruchowych po pierwszej synchronizacji bloku z Krajową Siecią Elektroenergetyczną
 • dostawa kompletnej dokumentacji powykonawczej w zmodernizowanym zakresie
 • szkolenia z obsługi i eksploatacji

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

Wykonanie w formule „pod klucz” wymiany falownika 6kV dla instalacji NID1 w PGE EC Bydgoszcz.

Introl Automatyka z powodzeniem podejmuje się prac na instalacjach o statusie krytycznym, co wiąże się z napiętym harmonogramem realizacji i pracą pod presją czasu. Jedną z takich realizacji była wymiana istniejącego przemiennika częstotliwości średniego napięcia (w topologii falownika napięciowego, innego producenta) na przemiennik PowerFlex 7000 (w topologii falownika prądowego). Przemiennik zasilał silnik wentylatora, o mocy 1048kW będący częścią instalacji odsiarczania spalin w opatentowanej przez firmę General Electric technologii NID. Celem wymiany przemiennika było zwiększenie niezawodności układu napędowego poprzez wybór rozwiązania opartego o falownik CSI (Current Source Inverter). Dzięki pełnej pracy czterokwadrantowej Użytkownik dodatkowo zyskał możliwość dynamicznego hamowania wentylatora w stanach awaryjnych oraz regulację prędkości ze zwrotem energii do sieci. Całość zadania wykonana w trybie "pod klucz", począwszy od dokumentacji projektowej, poprzez demontaż istniejącego przemiennika, zmiany w polu zasilającym i w systemie sterowania, aż po uruchomienie i szkolenie obsługi z zakresu eksploatacji.

Zakres realizowanych prac:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej w modernizowanym zakresie
 • demontaż istniejącego przemiennika częstotliwości
 • dostawa przemiennika PowerFlex7000 (typu prądowego) 140A, 6kV firmy Rockwell Automation
 • dostosowanie ramy wsporczej pod nowy przemiennik częstotliwości
 • modernizacja pola zasilającego 6kV wraz z systemem sterowania
 • uruchomienie zmodernizowanego układu regulacji obrotów wentylatora spalin
 • dostawa kompletnej dokumentacji w modernizowanym zakresie
 • szkolenia z obsługi i eksploatacji

Zakład Wytwarzania Kraków,

TAMEH Polska sp. z o.o.

Dostawa i uruchomienie przemienników częstotliwości średniego napięcia PowerFlex 7000 wentylatorów powietrza i spalin oraz pomp wody zasilającej dla Inwestycji „Budowa kotłów gazowych wraz z gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków” oraz „…Etap2. budowa turbozespołu parowego wraz z gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków.”

W ramach rozbudowy Zakładu Wytwarzania TAMEH Kraków zrealizowano równolegle dwie inwestycje, w których Introl Automatyka brał czynny udział w zakresie dostawy i uruchomienia 6-ciu sztuk przemienników częstotliwości średniego napięcia PowerFlex 7000 (o mocach od 500kW do 1150kW, 6kV). Urządzenia wykorzystano do zasilania wentylatorów spalin i powietrza oraz pomp wody zasilającej na potrzeby nowobudowanych bloków gazowych. Zastosowanie przemienników częstotliwości umożliwiło zmniejszenie poboru energii potrzeb własnych bloku oraz podniesienie jakości i zakresu regulacji. Dzięki pełnej pracy czterokwadrantowej napędów PowerFlex 7000 możliwe jest hamowanie i zatrzymywanie wentylatorów lub pomp w stanach awaryjnych ze zwrotem energii do sieci zasilającej. Dodatkowo zastosowanie przemienników umożliwia optymalizację mechanicznych warunków pracy układu napędowego, poprzez ograniczenie prądów rozruchowych silników oraz możliwość pominięcia częstotliwości powodujących niepożądane zjawisko rezonansu mechanicznego.

Zakres realizowanych prac:

 • Wsparcie techniczne przy tworzeniu dokumentacji projektowej w zakresie dostarczanych przemienników częstotliwości
 • Dostawa 6-iu sztuk przemienników częstotliwości PowerFlex 7000 (typu prądowego) firmy Rockwell Automation:
—  Wentylatory Powietrza 2 x 500kW, 61A, 6kV
—  Wentylatory Spalin 2 x 560kW, 70A, 6kV
—  Pompy Wody Zasilającej 2 x 1150kW, 127A, 6kV
 • Nadzór nad załadunkiem u producenta, rozładunkiem na obiekcie i posadowieniem w pomieszczeniu rozdzielni
 • Weryfikacja poprawności montażu mechanicznego, połączeń elektrycznych i sterowniczych w miejscu posadowienia
 • Uruchomienie przemienników, udział w rozruchach całościowych kotłów oraz optymalizacja pracy urządzeń
 • Dostawa kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej i jakościowej w zakresie dostaw

PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Dostawa 20 zestawów softstartów OEM SMC Flex 180A, 6kV do zabudowy w rozdzielnicach na potrzeby łagodnego rozruchu i zatrzymania pomp w pompowni T7.

Dział układów napędowych MVD firmy Introl Automatyka to nie tylko przemienniki częstotliwości. Z powodzeniem realizujemy również projekty oparte na układach łagodnego rozruchu softstart. W tym przypadku dostawa obejmowała 20 zestawów 1503 OEM kits o prądzie znamionowym do 180A i napięciu 6kV. Zestawy te składają się z komponentów softstart przystosowanych do zabudowy w rozdzielnicach zewnętrznego dostawcy. Wszystkie dostarczone układy służą do łagodnego rozruchu i zatrzymania 20 silników o mocy 710kW każdy, które napędzają pompy w pompowni T7, odpowiedzialnej za odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z dna kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Zastosowanie softstartów w znaczny sposób ograniczyło prądy rozruchowe silników oraz uderzenia hydrauliczne w układzie.

Zakres realizowanych prac:

 • Wsparcie techniczne na etapie projektowania w zakresie wdrożenia i zabudowy układów softstart
 • Dostawa 20 zestawów softstartów 1503 OEM kits 180A,  6kV firmy Rockwell Automation do silników 710kW
 • Nadzór nad montażem softstartów w rozdzielnicach
 • Sprawdzenia i pomiary pomontażowe
 • Udział w uruchomieniach 20 układów łagodnego rozruchu
 • Udział w rozruchach i odbiorze końcowym z Inwestorem pompowni T7

PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Dostawa i uruchomienie pięciu przemienników częstotliwości PowerFlex 7000 1000 kW, 6kV do regulacji prędkości obrotowej przenośników taśmowych Magistrali Węglowej MW-2.

Jako pierwsi w Polsce wykonaliśmy innowacyjną aplikację regulacji prędkości obrotowej przenośników taśmowych na bazie przemienników częstotliwości średniego napięcia. W tego typu aplikacjach najistotniejsze są korzyści środowiskowe, płynące z możliwości regulacji prędkości taśmy, polegające na zmniejszeniu hałasu oraz zapylenia. Dzięki łagodnemu rozruchowi oraz łagodnemu zatrzymaniu przenośnika zmniejszają się również przeciążenia mechaniczne układu.

Zakres prac Introl Automatyka obejmował dostawę wraz z uruchomieniem pięciu przemienników częstotliwości średniego napięcia 1000kW, 6kV PowerFlex 7000 firmy Rockwell Automation przystosowanych do ciężkiego reżimu pracy (wykonanie Heavy-Duty z przeciążeniem 150%). Dwa pojedyncze przemienniki posłużyły do zasilania napędów przenośników MW-2.1 i MW-2.2, natomiast trzy przemienniki częstotliwości kontrolowane przez sterownik ControlLogix (Allen-Bradley) posłużyły jako napędy wspólnie pracujące na jednym obciążeniu – przenośniku MW-2.3.

Zakres realizowanych prac:

 • Wsparcie techniczne na etapie projektowania w zakresie wdrożenia przemienników częstotliwości (w topologii falownika prądowego)
 • Dostawa oraz nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem 5-ciu przemienników częstotliwości PowerFlex 7000 140A, 6kV w wykonaniu Heavy-Duty (150% przeciążenia)
 • Wsparcie techniczne na etapie instalacji i podłączenia przemienników
 • Sprawdzenia i pomiary pomontażowe
 • Udział w uruchomieniu systemów napędowych w dwóch rodzajach aplikacji:
  - Dla przenośników taśmowych MW-2.1 oraz MW-2.2 napędzanych za pomocą niezależnych przemienników częstotliwości PowerFlex 7000
  - Dla przenośnika taśmowego MW-2.3 napędzanego za pomocą trzech przemienników częstotliwości  PowerFlex 7000 do  współdzielenia  jednego  obciążenia w  konfiguracji 1 x ‘Master’ + 2 x ‘Slave’. Układ sterowania oparty na platformie sprzętowej ControlLogix marki Allen-Bradley. 
 • Udział w rozruchach i odbiorze z Inwestorem kompletnej Magistrali Węglowej MW-2
 • Dokumentacja powykonawcza oraz pakiet szkoleń eksploatacyjnych dla Inwestora

PGE ZEC Bydgoszcz S.A.

(Obecnie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy)

Modernizacja pomp wody sieciowej w PGE ZEC Bydgoszcz S.A.

Celem modernizacji była optymalizacja pracy pomp wody sieciowej (jednej pompy wstępnej oraz jednej głównej), przyczyniając się tym samym do planowanych oszczędności w przesyle energii cieplnej. Przemienniki częstotliwości średniego napięcia PowerFlex 7000 oparte na rozwiązaniu falownika CSI (Current Source Inverter) uzyskują bliski sinusoidalnemu kształt napięcia i prądu na wyjściu. Dzięki temu, dodatkowe straty cieplne w silniku i odziaływanie na jego izolację są mało znaczące. Wzrost temperatury w silniku zasilanym przez przemiennik wynosi typowo około 3°C w stosunku do silnika zasilanego bezpośrednio z sieci. Powoduje to, że silniki w wykonaniu standardowym mogą pracować bez ograniczeń z przemiennikiem. Pozwoliło to na wykorzystanie istniejących silników 6kV o mocy 1000kW z lat 70. i 80. XX w. Dzięki pełnej pracy czterokwadrantowej Użytkownik dodatkowo zyskał możliwość dynamicznego hamowania pompy oraz regulację prędkości ze zwrotem energii do sieci.

Całość zadania wykonana w trybie "pod klucz", począwszy od dokumentacji projektowej, poprzez zmiany w polach zasilającym i w systemie sterowania, dostawy dwóch przemienników częstotliwości PowerFlex 7000 120A, 6kV wraz z rozdzielnicami bypass, aż po uruchomienie i szkolenie obsługi z zakresu eksploatacji. Korzyść ekonomiczna przy sterowaniu dwóch pomp przemiennikami wynosi 17% spadku kosztów energii.

Zakres realizowanych prac:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej w modernizowanym zakresie
 • dostawa dwóch przemienników PowerFlex 7000 (typu prądowego) 120A, 6kV firmy Rockwell Automation wraz z rozdzielnicami bypass
 • modernizacja pól zasilających 6kV wraz z systemem sterowania
 • uruchomienie zmodernizowanego układu pomp wody sieciowej
 • dostawa kompletnej dokumentacji w modernizowanym zakresie
 • szkolenia z obsługi i eksploatacji