Wdrożenia przemienników średniego napięcia

Dział napędów MVD (Medium Voltage Drives) od ponad 15 lat zajmuje się wdrożeniami „pod klucz” przemienników częstotliwości średniego napięcia oraz układów łagodnego rozruchu softstart w wielu projektach polskiego przemysłu. Na przestrzeni ostatnich lat wdrożyliśmy kilkanaście aplikacji na bazie falowników i softstartów średniego napięcia, w tym jako pierwsi w Polsce wykonaliśmy aplikację regulacji prędkości obrotowej przenośników taśmowych wdrażając przemienniki średniego napięcia w topologii prądowej. Ponadto wykonaliśmy aplikacje z wykorzystaniem układów napędowych 6kV w topologii napięciowej i prądowej na wentylatorach spalin, wentylatorach powietrza, pompach wody zasilającej oraz pompach wody sieciowej. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, doskonałe zaplecze techniczne oraz bezpieczeństwo finansowe firmy pozwoliło osiągnąć certyfikację Rockwell Automation RcSI (Recognized System Integrator). W przypadku firmy Introl Automatyka, wsparcie klienta nie kończy się wraz z końcem gwarancji na dostarczone urządzenia i instalacje. Obsługujemy kompleksowo naszych klientów również w okresie pogwarancyjnym, zapewniając szybkie czasy reakcji i napraw, wsparcie techniczne oraz pakiety szkoleń także w języku polskim. Liczne grono klientów krajowych oraz zagranicznych korzysta więc z wykonywanych przez nas na najwyższym poziomie uruchomień układów napędowych średniego napięcia nierzadko w aplikacjach o statusie instalacji krytycznych.

Realizujemy w szczególności:

 • projekty „pod klucz” z integracją systemów napędowych średniego napięcia,
 • umowy serwisowe  układów napędowych średniego napięcia. Nasz zespół certyfikowanych inżynierów ds. układów napędowych, gwarantuje szybki czas reakcji,
 • uruchomienia aplikacji – czynności, które historycznie, ze względu na kompleksowość, wykonywane były jedynie przez producenta, od wielu lat są również naszą domeną,
 • diagnostyka i usuwanie awarii – wsparcie techniczne klienta w bieżącej eksploatacji oraz w pracach związanych z rozwojem systemu przyczynia się do optymalizacji pracy urządzeń niezbędnej do poprawnej pracy układów technologicznych,
 • przeglądy prewencyjne – szkolenia eksploatacyjne i ciągłe wsparcie klienta przez firmę Introl Automatyka podwyższa świadomość użytkowników co do istoty działań prewencyjnych, celem zminimalizowania nieplanowanych przestojów urządzeń.

Bezinwazyjne usługi pomiarowe

Bezinwazyjne pomiary przepływu i energii

Od wielu lat oferujemy usługę pomiaru przepływu w rurociągu bez konieczności ingerencji w jego ścianki. Wymagane jest jedynie odizolowanie rurociągu. Sondy przepływomierza stosując metodę ultradźwiękową wyliczają przepływ z dokładnością do 1%. Metoda ta pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy, szczególnie przy dużych średnicach (do DN 2000). Przepływomierzem bezinwazyjnym możemy realizować również usługę pomiaru energii cieplnej lub chłodu. Pomiar ten jest możliwy dzięki zastosowaniu dedykowanych przylgowych czujników pomiarowych. Raport z usługi jest wykorzystywany do wyliczeń optymalizacji zużycia energii przy audycie efektywności energetycznej.

Sprawdzenie innych urządzeń pomiarowych u klienta (przepływ, ciśnienie, różnica ciśnień, temperatura)

Wykonujemy sprawdzenie urządzeń pomiarowych u klienta. Przy pomocy wysokiej jakości wzorca sprawdzimy poprawność działania przetworników ciśnienia, różnicy ciśnień i temperatury. Sprawdzamy również poprawność sygnałów wyjść analogowych. Urządzenia pomiarowe można zdemontować bezpośrednio przed sprawdzeniem i od razu po sprawdzeniu ponownie zamontować. Skraca to czas postoju do niezbędnego minimum.

Bezinwazyjny pomiar pozwala na:

 • weryfikację zabudowanych urządzeń pomiarowych,
 • sprawdzenie poprawności technologii,
 • sprawdzenie wydajności pomp,
 • zbadanie szczelności zasuw i zaworów,
 • określenie zużycia mediów,
 • pomiar energii cieplnej,
 • pomiar różnych mediów (woda wraz z różnymi mieszankami np. z glikolem, oleje, kwasy, media agresywne.

W wyniku sprawdzenia urządzeń możesz uzyskać:

 • świadectwo sprawdzenia, kalibracji w kilku punktach,
 • potwierdzenie poprawności sygnałów,
 • potwierdzenie stabilności zakresów,
 • diagnostykę potencjalnych uszkodzeń,
 • optymalizacja procesu.

Optymalizacja Energii: Audyty i Białe Certyfikaty dla efektywności przedsiębiorstwa

AUDYT ENERGETYCNY PRZEDSIĘBIORSTWA 

W 2016 roku wprowadzono ustawę o efektywności energetycznej, która nałożyła na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Audyt należy powtarzać co 4 lata. W ramach obowiązków wynikających z ustawy przeprowadzamy audyt energetyczny przedsiębiorstwa, którego celem jest identyfikacja największych obszarów zużycia energii w procesach technologicznych, budynkach, transporcie, które odpowiadają łącznie za co najmniej 90% całkowitego wykorzystania energii.

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

W celu określenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wykonujemy audyt przedstawiający możliwości poprawy efektywności energetycznej w określonym obszarze działalności. Istotnym elementem takiego audytu jest wskazanie w jaki sposób i w jakim stopniu przedsiębiorstwo może osiągnąć oszczędności energii w ramach swojej działalności. Audyt efektywności energetycznej konieczny jest przedsiębiorcy podczas starania się o uzyskanie białych certyfikatów lub wnioskowania o dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa z różnych programów.

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty są potwierdzeniem oszczędności energii jaka zostanie osiągnięta w wyniku planowanej realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną. Jest to również mechanizm pozwalający na znaczący zwrot części nakładów inwestycyjnych przez sprzedaż pozyskanych certyfikatów na TGE. Certyfikaty są wydawane na wniosek przedsiębiorstwa, u którego są planowane przedsięwzięcia. Do wniosku dołącza się audyt efektywności energetycznej potwierdzających planowane efekty energetyczne.

 

 

Audyt przedsiębiorstwa kwalifikujące się w poniższych przedziałach:

 • zatrudniające powyżej 250 osób,
 • których roczny obrót wyniósł ponad 50 mln €,
 • których suma bilansowa przekroczyła 43 mln €.

Wynik audytu przedsiębiorstwa:

 • raport wykonany przez wykwalifikowanego eksperta, przedstawiający profil zużycia energii,
 • wskazania w zakresie możliwości ograniczenia źródeł energii lub maksymalizacji istniejących źródeł.

Biały certyfikat:

Jednostką wartości białego certyfikatu, zdefiniowaną przez Międzynarodowa Agencję Energetyczna(IEA)i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest toe – tona oleju ekwiwalentnego:

 • 1 toe = 41,868 GJ,
 • 1 toe = 11 630 kWh = 11,63 MWh.

Świadectwami można obracać na Towarowej Giełdzie Energii.

 

Kontakt z nami

Pliki cookies

W celach statystycznych nasza strona używa plików cookies. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Jeśli nie blokujesz tych plików wyrażasz zgodę na ich użycie i zapisane w pamięci Twojego komputera. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.