Pomiary kontrolne mediów

Wieloletnie doświadczenie naszych inżynierów w branży wodno-ściekowej pozwala nam na wykonanie usług weryfikacji zainstalowanych urządzeń pomiarowych na obiekcie. Nasze usługi weryfikacji obejmują pomiar przepływu wody, kalibrację czujników oraz instalację i serwis urządzeń pomiarowych. Dzięki naszemu zaawansowanemu podejściu i wieloletniemu doświadczeniu, zapewniamy precyzyjne monitorowanie parametrów wody, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania systemami wodno-ściekowymi. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w branży wodno-ściekowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

 

Realizujemy:

 • weryfikacja urządzeń przepływu za pomocą przenośnego bezinwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego,
 • weryfikacja urządzeń pomiarowych w kanałach otwartych,
 • weryfikacja urządzeń pomiaru przepływu gazów,
 • weryfikacja układów kryzowych.

Audyty energetyczne

AUDYT ENERGETYCNY PRZEDSIĘBIORSTWA 

W 2016 roku wprowadzono ustawę o efektywności energetycznej, która nałożyła na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Audyt energetyczny należy powtarzać co 4 lata. W ramach obowiązków wynikających z ustawy przeprowadzamy audyt energetyczny przedsiębiorstwa, którego celem jest identyfikacja największych obszarów zużycia energii w procesach technologicznych, budynkach oraz transporcie. Te obszary odpowiadają łącznie za co najmniej 90% całkowitego wykorzystania energii.

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

W celu określenia efektywności  energetycznej przedsiębiorstwa wykonujemy audyt energetyczny przedstawiający możliwości poprawy efektywności energetycznej w określonym obszarze działalności. Istotnym elementem takiego audytu jest wskazanie, w jaki sposób i w jakim stopniu przedsiębiorstwo może osiągnąć oszczędności energii w ramach swojej działalności. Audyt efektywności energetycznej konieczny jest przedsiębiorcy podczas starania się o uzyskanie białych certyfikatów lub wnioskowania o dofinansowanie na poprawę efektywności  energetycznej przedsiębiorstwa z różnych programów.

BIAŁE CERTYFIKATY

Białe certyfikaty są potwierdzeniem oszczędności energii, jaka zostanie osiągnięta w wyniku planowanej realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną. Jest to również mechanizm pozwalający na znaczący zwrot części nakładów inwestycyjnych przez sprzedaż pozyskanych certyfikatów na TGE. Certyfikaty są wydawane na wniosek przedsiębiorstwa, u którego są planowane przedsięwzięcia energetyczne. Do wniosku dołącza się audyt efektywności energetycznej potwierdzający planowane efekty energetyczne.

Audyt przedsiębiorstwa kwalifikujące się w poniższych przedziałach:

 • zatrudniające powyżej 250 osób,
 • których roczny obrót wyniósł ponad 50 mln €,
 • których suma bilansowa przekroczyła 43 mln €.

Wynik audytu przedsiębiorstwa:

 • raport wykonany przez wykwalifikowanego eksperta, przedstawiający profil zużycia energii,
 • wskazania w zakresie możliwości ograniczenia źródeł energii lub maksymalizacji istniejących źródeł.

Biały certyfikat:

Jednostką wartości białego certyfikatu, zdefiniowaną przez Międzynarodowa Agencję Energetyczna(IEA)i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest toe – tona oleju ekwiwalentnego:

 • 1 toe = 41,868 GJ,
 • 1 toe = 11 630 kWh = 11,63 MWh.

Świadectwami można obracać na Towarowej Giełdzie Energii.

Nadzór i przeglądy napędów Medium Voltage Drives/Low Voltage Drives: Usługi Serwisowe 24/7

Przeglądy napędów Medium Voltage Drives/Low Voltage Drives

Posiadamy zespół inżynierów nadzoru świadczących stały nadzór nad przemiennikami niskonapięciowymi jak i przemiennikami średnionapięciowymi. Czynności te realizujemy, podpisując z wieloma naszymi klientami stałe umowy serwisowe w formule serwisu 24h/7. Działania wynikające z umowy nie polegają tylko na corocznych przeglądach przemienników, ale przede wszystkim na wymianie komponentów zgodnie z procedurami określonymi przez producentów. Kolejnym działaniem wynikającym z zakresu umowy serwisowej jest sprawne usuwanie awarii, jeśli powstają, dzięki magazynowi części zamiennych dedykowanych dla każdego klienta.

Kontakt z nami

Pliki cookies

W celach statystycznych nasza strona używa plików cookies. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Jeśli nie blokujesz tych plików wyrażasz zgodę na ich użycie i zapisane w pamięci Twojego komputera. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.